Na Portálu občana je aktuálně dostupných celkem 37 různých služeb. Počet služeb bude ale postupně narůstat. Elektronická verze veřejných služeb bude pro všechny úřady povinností.

Registry a rejstříky

Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
Veřejný výpis z registru osob
Výpis bodového hodnocení řidiče
Výpis údajů z Registru obyvatel (ZR01)
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z rejstříku trestů právnických osob
Výpis z veřejného rejstříku
Výpis o využívání údajů z registru obyvatel (ZR05)
Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě (ZR10)
Žádost o výpis z Rejstříku trestů
Záznam o využívání údajů v registru osob

Nemocenská

Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění
Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění
Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění
Informace o dočasné pracovní neschopnosti
Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti

Sociální pojištění

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro fyzické osoby – zaměstnavatele
Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů
Náhled na inventuru pohledávek OSVČ za kalendářní rok
Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ
Informace o pojistných vztazích zaměstnance

Důchody

Informativní výpočet starobního důchodu
Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění
Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění
Přehled dob důchodového pojištění
Náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004
Informace o výši a druhu pobíraného důchodu
Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu

Ostatní funkce

Přístup k lékovému kontu pacienta (eRecept)
Náhled na data ze základních registrů
Žádost o informace podle zákona 106
Archivace datových zpráv (v prostředí Portálu občana)
Připojení vícero datových schránek do portálu občana
Možnost ukládání dokumentů v portálu občana
Možnost ukládání vlastních dokladů v portálu občana
Notifikace událostí (např. konec platnosti OP) SMS, e-mail

Kategorie: Informace